Strategia

1. Cel ogólny: PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE W NARODOWYM PROCESIE NAUCZANIA

Propagowanie przekonania, że przedszkola niepubliczne są ważnym  elementem systemu edukacji narodowej. Prowadzący przedszkola niepubliczne to ludzie z pasją, zaangażowani w cel jakim jest stworzenie jak najlepszych warunków edukacji najmłodszych – dzięki temu to właśnie placówki niepubliczne stworzyły nową jakość wychowania przedszkolnego. Budowanie partnerskich relacji z poszczególnymi samorządami, w których funkcjonują przedszkola niepubliczne, tak aby wspólnie tworzyć efektywny model edukacji najmłodszych w kraju - to strategiczny punkt misji Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych.

Cele szczegółowe:

 1. udział w procesie legislacyjnym związanym z projektem Ministerswta Edukacji Narodowej zmian do ustawy o systemie oświaty
 2. współpraca z Rzecznikiem Praw Dziecka
 3. współpraca i wymiana informacji z innymi Stowarzyszeniami
 4. współpraca z dziennikarzami
 5. tworzenie oddziałów regionalnych Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych

2. Cel ogólny: STOWARZYSZENIE PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH NA STRAŻY PRAWORZĄDNOŚCI

Analiza zapisów prawa polskiego i unijnego w zakresie edukacji najmłodszych i wspieranie jednostek borykających się z problemem błędnej interpretacji przepisów przez lokalne samorządy. Uczestniczenie w procesach legislacyjnych związanych z ewentualnymi zmianami przepisów prawa. Stowarzyszenie chce stać na straży przedszkoli niepublicznych w Polsce reprezentując ich interesy wobec władz rządowych i samorządowych tak aby poszczególne jednostki mogły spokojnie skupić się na działaniach związanych z prowadzeniem placówek przedszkolnych.

Cele szczegółowe:

 1. współpraca z wybraną kancelarią prawną wyspecjalizowaną w korygowaniu nieprawidłowości w sposobie naliczania dotacji
 2. współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie wymiany informacji pomiędzy MEN interpretującym zapisy ustawy a samorządami
 3. pomoc i konsultacje w zakresie przygotowywania pozwów

3. Cel ogólny: STOWARZYSZENIE JAKO PLATFORMA INFORMACYJNA DLA PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH W POLSCE

Niepubliczne przedszkola w Polsce są grupą w żaden sposób nie skonsolidowaną. Chcemy to zmienić, chcemy aby Stowarzyszenie było platformą wymiany informacji i doświadczeń. Musimy ze sobą współpracować a nie tylko konkurować. Musimy wspierać siebie nawzajem.

Cele szczegółowe:

 1. Aktualizowanie strony internetowej
 2. Aktualizowanie profilu na facebooku
 3. Przesyłanie ważnych informacji/opracowań/ artykułów prasowych drogą mailową
 4. Przesyłanie aktualności związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia