×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 63.

piątek, 05 kwiecień 2013 15:27

EDUKACJA SEKSUALNA 6 LATKA?!!??!!

Dotarliśmy do kolejnej koncepcji zmiany Ustawy o systemie oświaty. Tym razem zmiana proponowana przez Ruch Palikota:
USTAWA
z dnia……………………………………….. 2013 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty i zmianie niektórych innych ustaw
Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.1) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:
„Art. 12a 1. Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne organizują naukę przedmiotu „edukacja seksualna” w wymiarze nie mniej niż jedną godzinę lekcyjną tygodniowo.
2. Przedmiot, o którym mowa w ust. 1, dostosowany jest do wieku, zdolności poznawczych oraz potrzeb uczniów i uczennic i obowiązuje od pierwszej klasy szkoły podstawowej.
3. Treści programowe przedmiotu, o którym mowa w ust. 1, obejmują w szczególności informacje na temat:
1) kształtowania wolnych od przemocy, partnerskich relacji w związkach,
2) równości płci w społeczeństwie,
3) mechanizmów i przejawów oraz metod przeciwdziałania dyskryminacji,
4) mechanizmów i przejawów oraz metod przeciwdziałania przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej,
5) świadomego rodzicielstwa,
6) sposobów zabezpieczania się przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, w tym HIV/ AIDS.

Apelujemy o zajęcie się prawdziwymi problemami polskiej oświaty!

Pełna treść projektu po zalogowaniu (dla Członków)

środa, 03 kwiecień 2013 10:40

APEL DO WSZYSTKICH PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH W POLSCE

Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych alarmuje  :

Uchwalenie projektu zmiany Ustawy o systemie oświaty w obecnym kształcie skierowanym na posiedzenie Rady Ministrów  spowoduje likwidację bardzo wielu przedszkoli niepublicznych w Polsce!

Można temu przeciwdziałać  -  wzywamy do wspólnego działania i przyłączenia się do akcji RATUJMY  MALUCHY !!!   oraz strajku ostrzegawczego dla Rządu w dniach 22-25 kwietnia , polegającego na oflagowaniu przedszkoli na znak protestu przeciw zmianie ustawy.

W zakładce POBIERZ (dostępna po zalogowaniu - dla Członków SPN) znajdziecie Państwo analizę stanu prawnego funkcjonowania niepublicznych przedszkoli po zmianie ustawy.

Mamy jeszcze czas, by  połączyć siły i walczyć o istnienie naszych placówek.

Albo teraz połączymy się razem dając sobie szansę na przetrwanie - albo będziemy w dość szybkim tempie zamykać nasze przedszkola.

Koordynatorzy akcji zbierania podpisów:

Iwona Radkowiak, tel.: 725 706 700

Izabela Czechowska, tel.: 502 211 982

Agnieszka Sałaga, tel.: 601 666 712

Anna Wójtowicz, tel.: 883 727 383

Anna Jakubaszek, tel.: 691 762 202