Grupa zakupowa dla przedszkoli sponsorem SPN!

środa, 21 sierpień 2013 06:21

Zapraszamy do zakupów u dostawców w grupie zakupowej dla przedszkoli:

www.megazynier.pl

Zakupy przedszkoli będą finansować zadania Stowarzyszenia

Zarejestruj się już dziś na www.megazynier.pl

Nasze zadania na jesień 2013:
1. przygotowanie ekspertyzy w spr. skargi do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej nowelizacji ustawy oso jako dyskryminującej przedszkola niepubliczne;
2. przygotowanie kompleksowej opinii prawnej - przewodnika dotyczącego kontroli wydatkowania dotacji prowadzonej przez gminę.

W zakładce pobierz - list dotyczący grupy zakupowej.Prosimy o wkład w działania SPN poprzez zmianę dostawców!

Zamieszanie z zajęciami dodatkowymi w przedszkolach publicznych

wtorek, 13 sierpień 2013 05:50

Nowelizacja Ustawy o systemie oświaty obniża opłaty w przedszkolach publicznych do 1 PLN za każdą ponadprogramową godzinę. Przedszkole publiczne nie może pobierać żadnych dodatkowych opłat za zajęcia w przedszkolu. Oznacza to, że zajęcia dodatkowe w przedszkolu mają odbywać się również za tę złotówkę.

W praktyce oznacza to, że albo zajęć dodatkowych nie będzie albo będą prowadzić je nauczycielki przedszkolne (to rozwiązanie sugeruje Ministerstwo), albo za ich organizację zabiorą się sami rodzice w ramach Rad Rodziców w przedszkolach. To ostatnie „obejście Ustawy” wzbudza sporo kontrowersji. Czy Dyrektor ma prawo udostępnić lokal osobie trzeciej? Jak rada Rodziców ma prowadzić rozliczenia i zawierać umowy skoro nie posiada osobowości prawnej? Kto zajmie się rozliczaniem zawartych umów? Czy Dyrekotr może ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć dodatkowych organizowanych przez Radę Rodziców?

Wstępne komentarze urzędników wskazują na to, że Ustawę będzie trzeba realizować: zajęć dodatkowych w przedszkolach publicznych nie będzie.

W przypadku przedszkoli niepublicznych organem prowadzącym jest osoba prawna lub osoba fizyczna, która często prowadzi działalność gospodarczą. Swoboda działalności gospodarczej zapewnia możliwość realizacji dowolnych zajęć dodatkowych w przedszkolach niepublicznych.