środa, 04 wrzesień 2013 03:34

Zebranie Regionalne Przedszkoli Niepublicznych

DOLNY ŚLĄSK

Termin: 19 września 2013 godz. 10.00

Miejsce:  Wałbrzych, ul Wrocławska 134 B

(500 m od wjazdu do Wałbrzycha od strony Wrocławia)

Agenda Zebrania:

Część ogólnodostępna: 10.00 – 12.00

 - moderator – Marta Zbrzeska  Prezes Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych

- Wystąpienie Pani Poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej

- Podsumowanie zmian Ustawy o systemie Oświaty

- Jak gminy liczą dotacje dla przedszkoli Niepublicznych – Studium Przypadku

- Kontrola Urzędu Gminy dotycząca dotacji

PRZERWA KAWOWA 12.00 – 12.15

Część dla członków Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych:  12:15 - 14:30

- Ukonstytuowanie się władz Oddziału Dolnośląskiego  SPN

- Proces odszkodowawczy dotyczący niepoprawnie naliczonej dotacji

- Rola SPN przy sprawowaniu kontroli naliczania dotacji

- Procesy precedensowe w niektórych gminach

- Grupa zakupowa magazynier.pl dla przedszkoli jako sposób finansowania  działalności SPN

W TRAKCIE  SPOTKANIA MOŻNA WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ PRZYSTAPIENIA DO  STOWARZYSZENIA PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

OPŁATA ORGANIZACYJNA: 15 PLN

środa, 21 sierpień 2013 06:21

Grupa zakupowa dla przedszkoli sponsorem SPN!

Zapraszamy do zakupów u dostawców w grupie zakupowej dla przedszkoli:

www.megazynier.pl

Zakupy przedszkoli będą finansować zadania Stowarzyszenia

Zarejestruj się już dziś na www.megazynier.pl

Nasze zadania na jesień 2013:
1. przygotowanie ekspertyzy w spr. skargi do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej nowelizacji ustawy oso jako dyskryminującej przedszkola niepubliczne;
2. przygotowanie kompleksowej opinii prawnej - przewodnika dotyczącego kontroli wydatkowania dotacji prowadzonej przez gminę.

W zakładce pobierz - list dotyczący grupy zakupowej.Prosimy o wkład w działania SPN poprzez zmianę dostawców!