środa, 27 listopad 2013 04:12

KOLEJNE SZKOLENIE DOTACYJNE DLA PRZEDSZKOLI

Zagadnienia dotacyjne dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych w świetle zmian przepisów

NABÓR TRWA.

Koszt szkolenia: 480 PLN, 20% zniżki (384 PLN) dla Członków SPN. Uwaga: do SPN można przystąpić w dniu szkolenia!

Ankieta zgłoszeniowa do pobrania: ankieta

PROGRAM SZKOLENIA WE WROCŁAWIU

Zagadnienia dotacyjne dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych w świetle zmian przepisów

9.30 – 10.00 – Rejestracja uczestników

10.00 – 11.30 – Podsumowanie zmian Ustawy o systemie Oświaty istotnych dla przedszkoli niepublicznych

 

Panelista: Marta Zbrzeska, Prezes Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych, mgr ekonomii, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik instytucji finansowych. Od 2001 r. związana z edukacją niepubliczną.

a.       Opis najważniejszych zmian w nowelizacji ustawy

b.      Dotacja z budżetu Państwa dla gmin

c.       Zmiany w naliczaniu dotacji – czy i kiedy dotacje spadną?

d.      Przedszkola systemowe – przedszkola niepubliczne w systemie przedszkoli „za złotówkę”

e.      Konsekwencje nowelizacji ustawy

Naliczanie dotacji przez gminę

Panelista: Andrzej Wasilewski audytor, ekonomista, nauczyciel.

Pracował jako: Inspektor kontroli RIO, Skarbnik (gminy, powiatu), Sekretarz (gminy, miasta). Założyciel Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Oświaty Niepublicznej.

a.       Jak gminy liczą dotacje dla przedszkoli Niepublicznych – Studium Przypadku

b.      Zmiana podstawy obliczania dotacji oświatowych w nowej ustawie w praktyce

c.       uwzględnienie dotacji z budżetu Państwa w podstawie naliczania dotacji

11.30 – 11.45 – Przerwa kawowa

11.45 – 13.15Kontrola dotacji

Panelista: Maciej Piela - prawnik, zastępca Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sportu i Turystyki

1.       Informacje podstawowe dotyczące kontroli: jak powinna być zapowiedziana, kto jest uprawniony do kontroli, ile może trwać, jakie uprawnienia ma kontroler

2.       Zakres udostępnianych dokumentów: dzienniki zajęć, Listy płac, Umowy o pracę, umowy z firmami zewnętrznymi, wyciąg z rachunku bankowego

3.       Co można finansować z dotacji

4.       Jakie wydatki są najczęściej kwestionowane przez gminy

5.       Protokół pokontrolny

6.       W jakim trybie gmina może żądać zwrotu dotacji?

7.       Jaki jest tryb odwoławczy

8.       Orzecznictwo sądowe

 

13.15 – 13.45 – przerwa obiadowa

 

13.45 – 16.00 Proces odszkodowawczy dotyczący niepoprawnie naliczonej dotacji

Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jak została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie władzy publicznej - norma konstytucyjna art. 77 ust 1

Panelista: Beata Patoleta - prawnik, BBJS Kancelaria Prawno Ekonomiczna.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,. Specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań, doskonale porusza się w cywilnym i administracyjnym prawie procesowym. Posiada również szerokie rozeznanie w szeroko rozumianym prawie gospodarczym.

 

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu administracyjnym:

a.       podstawowe zasady procedury administracyjnej (zasady postępowania, instancyjność, uprawnienia stron postępowania),

b.      organy nadzoru JST – działania i kompetencje,

c.       terminy w postępowaniu odwoławczym,

d.      problematyka formułowania skargi (ustalenie wysokości roszczenia),

e.      koszty postępowania administracyjnego,

f.        rola SPN przy sprawowaniu kontroli naliczania dotacji.

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym:

a.       odszkodowanie za szkodę w postępowaniu cywilnym,

b.      prejudykat,

c.       dochodzenie roszczeń za szkodę wyrządzoną przez wydanie decyzji niezgodnej z prawem po upływie terminu do zaskarżenia z prawa administracyjnego,

d.      omówienie dotychczasowego orzecznictwa w sprawie w niektórych gminach,

e.      pomoc kancelarii w zakresie dochodzenia swoich praw przez właścicieli przedszkoli niepublicznych. 

Finansowanie zewnętrzne

Panelista: Maria Zawadzka Dyrektor Generalna BBJS, Specjalista zakresie Dotacji Unijnych

d.      Dotacje unijne – analiza możliwości aplikowania

e.      Dotacje Unijne - nowa perspektywa finansowa na lata 2014 - 2020

f.        Inne możliwości pozyskania finansowania na inwestycje i utrzymanie płynności finansowej

g.       Rozliczanie dotacji Unijnych

                  h.      Zasada Konkurencyjności w aspekcie rozliczania dotacji

 

czwartek, 21 listopad 2013 10:37

Joanna Kluzik-Rostkowska ministrem edukacji narodowej

Joanna Kluzik-Rostkowska urodziła się w 1963 r. w Katowicach. Ukończyła Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jeszcze jako studentka była działaczką opozycyjną, działała m.in. w zdelegalizowanym Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Kierowała w rządzie PiS-u resortem pracy. Odeszła z PiS-u w 2010 r. zakładając stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza. Rok później przeszła do Platformy Obywatelskiej. W latach 90. pracowała jako dziennikarka, zaczynając od „Tygodnika Solidarność" kierowanego wówczas przez przyszłego prezesa PiS-u. Do 2004 r. pracowała także m.in. w tygodniu „Wprost" i „Przyjaciółce". 

Nowa minister zapowiedziała, że będzie kontynuowała przygotowanie szkół do przyjęcia 6-latków. Chce też umożliwić dostęp do tańszych podręczników i sprawić, by młode pokolenie było przygotowane do wejścia na rynek pracy. 

Przygotowujemy dla nowej P. Minister pakiet informacji związanych z realizacją w praktyce nowelizacji ustawy do systemu oświaty, zawierający dane dotyczące poprawności naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Poprawnie wyliczona kwota jest podstawą do podjęcia decyzji o wejściu przedszkoli niepublicznych w system 1PLN za godzinę.