ODROCZENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO SZEŚCIOLATKA

poniedziałek, 24 marzec 2014 05:17

Sejm przyjął w piątek 21 marca nowelizację ustawy o systemie ośwaty. Zmiana daje możliwość odroczenia nauki sześcioletniego dziecka w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Zgodnie z zapisami noweli, rodzice będą mogli na podstawie opinii psychologa cofnąć dziecko do zerówki, nawet, gdy we wrześniu rozpocznie ono już naukę w szkole. Mają na to czas do 31 grudnia. Obecnie decyzję o odroczeniu nauki w pierwszej klasie podejmuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców i po przedstawieniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Teraz Sejm zdecydował, że o odroczeniu będzie przesądzała sama opinia psychologa z poradni publicznej bądź niepublicznej i wola rodziców.

Cytat z posiedzenia podkomisji sejmowej, wypowiedź Poseł Domiceli Kopaczewskiej (PO):

"Propozycja zmiany polega na tym, że to odroczenie w przypadku dzieci sześcioletnich będzie odbywało się do końca roku kalendarzowego, w którym to dziecko kończy 6 lat. W związku z tym rodzic idzie ze swoim dzieckiem – bo to jest tylko i wyłącznie jego decyzja – do poradni psychologiczno-pedagogicznej, której warunki są określone w ustawie – tzn., że są to publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i takie, które zatrudniają pedagogów i psychologów zgodnie z kwalifikacjami określonymi dla publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Rodzic idąc do poradni otrzymuje opinię o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego i dyrektor szkoły, w której dziecko chodzi do szkoły, odracza obowiązek szkolny. W przypadku, kiedy jest to przed rozpoczęciem roku szkolnego, odroczenia dokonuje dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, natomiast, jeśli dziecko rozpoczęło już obowiązek szkolny – to dyrektor tej szkoły, do której dziecko uczęszcza, oczywiście, informując o tym fakcie dyrektora szkoły, w obwodzie którego dziecko jest uwzględnione."

Powyższe zapisy znacznie ułatwią uzyskanie odroczenia obowiązku szkolnego.

Treść ustawy tutaj: Nowelizacja - odroczenie sześciolatka

Harmonogram szkoleń

czwartek, 06 marzec 2014 11:02
 
PRAWIDŁOWE WYDATKOWANIE, ROZLICZANIE I KONTROLA DOTACJI W PRZEDSZKOLU
 
Kolejne terminy szkoleń wartatowych:
25 marca 2014: Warszawa
26 marca 2014: Warszawa
27 marca 2014: Chełm
8 kwietnia 2014: Poznań
15 kwietnia 2014: Katowice
16 kwietnia 2014: Łódź
 
Terminy szkoleń w Toruniu, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie i Kielcach zostaną ustalone pod koniec marca.
 
Szczegółowy program szkolenia znajduje się tutaj
 
Koszt szkolenia wynosi 300 zł brutto od osoby. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby z danego przedszkola, koszt wynosi 260 zł brutto od osoby.
 
Zgłoszenia na szkolenie poprzez formularz tutaj
 
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Obowiązująca ustawa o systemie oświaty daje gminom uprawnienia do kontrolowania przedszkoli pod kątem wykorzystania dotacji i przewiduje m.in. katalog środków trwałych, które można finansować z dotacji. Prowadzane w całym kraju kontrole wykorzystania dotacji zrodziły wiele kontrowersji i precedensów. To warsztatowe szkolenie ma za zadanie pomóc Państwu w usystematyzowaniu wiedzy i zapoznać z najnowszym stanem prawnym i orzecznictwem różnych organów w kwestii dotacji podmiotowych dla przedszkoli.
 
Serdecznie zapraszamy!