Walne Zgromadzenie Członków

Zgodnie ze Statutem stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych, zawiadamiamy niniejszym, że w dniu 18 czerwca 2018 r. odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych:

Miejsce: Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia Ursus, 02-495 Warszawa ul. Rakietników 6

 

Termin:

18 czerwca 2018 r. godz. 14:00 – w pierwszym terminie

18 czerwca 2018  r. godz. 14:15 – w drugim terminie

 

 

Proponowany porządek Obrad:

 

1.przyjęcie porządku zebrania,

2.przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2017

3.wolne wnioski

4.zamknięcie Walnego Zebrania Członków.