Walne Zgromadzenie Członków

piątek, 01 czerwiec 2018 06:59

Zgodnie ze Statutem stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych, zawiadamiamy niniejszym, że w dniu 18 czerwca 2018 r. odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych:

Miejsce: Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia Ursus, 02-495 Warszawa ul. Rakietników 6

 

Termin:

18 czerwca 2018 r. godz. 14:00 – w pierwszym terminie

18 czerwca 2018  r. godz. 14:15 – w drugim terminie

 

 

Proponowany porządek Obrad:

 

1.przyjęcie porządku zebrania,

2.przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2017

3.wolne wnioski

4.zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

UWAGA! WAŻNE ZMIANY LEGISLACYJNE

wtorek, 31 styczeń 2017 16:37

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA DOTACJI W ROKU 2017

 Zmiany ustawy o systemie oświaty, które weszły w życie z początkiem 2017 roku w znacznej mierze dotyczą sposobu naliczania i publikowania dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

 Lista nowych odliczeń od planowanych wydatków bieżących na przedszkola publiczne wydłużyła się o dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju, kwoty subwencji oświatowej na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do publicznych przedszkoli oraz wydatki finansowane z funduszy unijnych. W praktyce może oznaczać to obniżenie dotacji.

 Z drugiej strony sprecyzowane zostały przepisy o tym, które wydatki gminy winny brać pod uwagę przy wyznaczaniu dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Ustawa wreszcie wyraźnie wskazuje, aby były to wszystkie wydatki, włączając te planowane na obsługę administracyjną przedszkoli (ZEAS-y) co notorycznie w ubiegłych latach było pomijane przy wyznaczaniu dotacji.

 Istotną zmianą jest również forma przyznania dotacji. W ustawie czytamy:

 "Przyznanie dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 1a–8, stanowi czynność z zakresu administracji publicznej, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.”

 W praktyce oznacza to z jednej strony konieczność publikacji kwot dotacji na oficjalnej stronie internetowej gminy, z drugiej zaś daje możliwość kwestionowania wysokości dotacji i poddania jej wysokości kontroli sądowej.

 ISTOTNE DLA ORGANÓW PROWADZĄCYCH PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE   jest to, że termin do złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa to 14 dni od daty publikacji kwoty dotacji.

 NIEZŁOŻENIE WEZWANIA W TYM TERMINIE może zablokować możliwość dochodzenia prawidłowej wysokości dotacji w danym roku.

 Przepisy ustawy zatem zmuszają organy prowadzące to aktywnego uczestnictwa w procesie weryfikacji naliczania dotacji.

Wzór wezwania do usunięcia naruszenia prawa przesyłamy nieodpłatnie w odpowiedzi na zapytanie mailowe na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W treści maila prosimy o podanie jakiej gminy dotyczy wniosek – automatycznie będziemy weryfikować poprawność dotacji w danej gminie.

UWAGA TECHNICZNA: WEZWANIE WYSYŁAMY LISTEM POLECONYM ZA POTWIERDENIEM ODBIORU. ISTOTNA JEST BOWIEM DATA ODEBRANIA WEZWANIA PRZEZ GMINĘ. GMINA MA 30 DNI NA PRZESŁANIE ODPOWIEDZI. SKARGĘ DO SĄDU AMINISTRACYJNEGO WNOSIMY W CIĄGU 60 DNI OD DATY WEZWANIA DO USUNIĘCIA PRAWA .

Strona 1 z 17