poniedziałek, 19 czerwiec 2017 10:51

PROJEKT NOWEJ USTAWY O FINANSOWANIU OŚWIATY

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:


PROJEKT

Podstawowe zmiany proponowane w projekcie dotyczące przedszkoli niepublicznych:

1. Limit na wynagrodzenie dyrektora placówki niepublicznej wypłacane z dotacji w maksymalnej kwocie trzykrotności średnich krajowych pensji (obecnie 12 165 zł brutto)

2. Uregulowanie kwestii wyrównania dotacji do początku roku w przypadku jej zmiany: wyrównanie od początku roku zarówno w przypadku zmniejszenia dotacji jak i jej wzrostu

3. Uregulowanie kwestii związanych z dotowaniem dziecka w przypadku gdy w danym miesiącu dziecko takie zgłoszone jest przez dwie placówki

4. Zmiana terminu przekazywania dotacji za styczeń do 15 dnia miesiąca

5. Wprowadzenie przepisu o przedawnieniu roszczeń z tytułu niewypłaconej w całości lub części dotacji  z upływem 3 lat

6. Wprowadzenie odsetek jak dla zaległości podatkowych w przypadku nieterminowego przekazania dotacji.

7. Wprowadzenie expressis verbis przepisu o tym, iż nowy organ prowadzący przejmuje wszystkie zobowiązania oraz uprawnienia poprzedniego organu

8. Wprowadzenie expressis verbis przepisu o tym, że dotacja nie podlega egzekucji komorniczej

9. Wprowadzenie expressis verbis przepisu o tym, placówki wychowania przedszkolnego i ich organy prowadzące są zwolnione z podatku od nieruchomości

10. Wprowadzenie uregulowania obowiązkowego zatrudnienia nauczycieli w przedszkolu tylko w formie umowy o pracę

Obecnie projekt ustawy znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych. Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych będzie brać udział w konsultacjach społecznych.

poniedziałek, 19 czerwiec 2017 09:28

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych, zawiadamiamy niniejszym, że w dniu 3 lipca 2017 r. odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych:

Miejsce: Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia Ursus, 02-495 Warszawa ul. Rakietników 6

 

Termin:

3 lipca 2017 r. godz. 10:00 – w pierwszym terminie

3 lipca 2017 r. godz. 10:15 – w drugim terminie

 

 

Proponowany porządek Obrad:

 

1.przyjęcie porządku zebrania,

2.przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2016

3.wolne wnioski

4.zamknięcie Walnego Zebrania Członków.