wtorek, 01 marzec 2016 07:38

Wiosenny Kongres SPN

                                     REJESTRACJA

 

KONGRES STOWARZYSZENIA PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

 

Termin: 22 kwietnia 2016 r.

Miejsce: Akademia Efektywnej Przedsiębiorczości

02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 184

Uwaga: w dniu 21 kwietnia od godz. 17:00 kolacja dla chętnych uczestników kongresu

 

 9:00– 10:15

Rejestracja uczestników, kawa

Nabór 2016/2017: Sabotaż Reformy Rządowej

10:15 – 11:30

 

 

 

 

11:30 – 12:00

  • Marta Zbrzeska, Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych

Aktualności z kraju:

sześciolatki w szkołach czy jednak w przedszkolach?

Trzylatki w piwnicach, bibliotekach i domach kombatanta?

ZL II - Odbiory ppoż w oddziałach przedszkolnych

Konkursy na przedszkola złotówkowe – praktyka czy fikcja?

Przedszkola niepubliczne częścią systemu oświaty – ZDROWE ROZWIĄZANIA?

 

   Dyskusja panelowa z uczestnikami kongresu (pytania z sali)

  • Zdrowe rozwiązania – zdrowy system – tylko jaki?
  • Uczestnicy: Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Przedstawiciele przedszkoli niepublicznych
  • Moderator: Marta Zbrzeska

12:00 – 12:15

  • Przerwa kawowa

12:15– 13:15

  • Studium Przypadku – Radomyśl Wielki
  • Wypaczona przez samorządy reforma edukacji: współpraca z urzędnikami gminnymi w praktyce

13:15 – 13:45

    Poczęstunek

 

 

Naliczanie dotacji przez gminy

 

 

13:45 – 14:45

Studium Przypadku: M. st. Warszawa

400 przedszkoli niepublicznych a brak dialogu z Radą Miasta;

Zaniżana dotacja: wyłączanie z podstawy szeregu wydatków bieżących;

Procesy sądowe a wzrost poziomu dotacji z kwoty 577 do 730 zł/dziecko

Korespondencja z miastem

Konkursy na przedszkola złotówkowe

Inne gminy – prawidłowe kwoty dotacji

30 zweryfikowanych dotacji – krótkie omówienie przypadków

14:45 – 15:00

Przerwa kawowa

15:00 – 16:00

 

 

Mec. Beata Patoleta, Kancelaria Prawna

Rachunki wydzielone przedszkoli – aktualne orzecznictwo

Jak rozliczać wyrównanie dotacji za lata ubiegłe odzyskane w procesie sądowym?

Potrącenie dotacji: czy zgodne z prawem? Jak przestać się bać wstrzymania dotacji.

Zajęcia komornicze dotacji: niezgodne z prawem a jednak praktykowane

 

16:00 – 17:00

 

Andrzej Wasilewski)

  • Gdzie samorząd "chowa wydatki" w celu zaniżenia dotacji. Przykłady skrajne.

17:00 – 17:30

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

Przyjęcie sprawozdania zarządu za rok 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

piątek, 26 luty 2016 09:47

Polemika z Prezydentem m. st. Warszawa

Warszawa, dnia 26 lutego 2016 r.

 

Sz. P. Włodzimierz Paszyński,

Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy

Urząd m. st. Warszawy

Pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

 

Szanowny Panie Prezydencie,

W odniesieniu do pisma Pana Prezydenta m. st. Warszawy skierowanego do Pani Minister Anny Zalewskiej w dniu 25 lutego oraz w nawiązaniu do pisma Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych z dnia 8 lutego 2016 r. (niestety wciąż bez odpowiedzi) chcielibyśmy odnieść się do treści Pana wypowiedzi :

- nadzór nad działaniami gminy jest konieczny i wynika z faktu, iż 95% gmin łamie zapisy Ustawy o systemie oświaty. Fakt ten potwierdziły zarówno Najwyższa Izba Kontroli jak i Krajowa Rada Regionalnej Izby Obrachunkowej. Konieczność taką potwierdzają również liczne, rosnące w tempie lawinowym w całym kraju postepowania sądowe w sprawie o zaniżane dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym również spór z gminą m. st. Warszawa. Spór sądowy o wysokość dotacji zgodnej z zapisami ustawy o systemie oświaty okazał się jedynym sposobem na to, aby jednostki samorządowe wypełniały swoje zobowiązania zgodnie z przepisami prawa i już przyniósł skutek: wieloletni, trwający od roku 2011 spór sądowy prowadzony zarówno w sądach administracyjnych jak i cywilnych, spowodował wzrost wypłacanej kwoty dotacji w m. st. Warszawa o ponad 150 zł, tj. o 26%.

- nadzór nad działaniami gminy jest konieczny również z tego powodu, że gminy nadużywają przepisów prawa ujętych w ustawie o systemie oświaty. Przykładem tego są próby zmuszenia rodziców dzieci 6-letnich do pójścia do szkolnych oddziałów przedszkolnych w szkołach, zamiast do przedszkoli. W budynkach szkolnych znajduje się coraz więcej dzieci w wieku przedszkolnym, pomimo braku spełniania podstawowych wymogów sanitarnych i ppoż. dla tych dzieci.

- nadzór nad działaniami gminy jest konieczny również z tego powodu, że gminy sabotują realizację przepisów ustawy dotyczących współpracy z sektorem przedszkoli niepublicznych. Baza 5 tys. niepublicznych placówek jest skutecznie ignorowana przez samorządy, w tym również przez m. st. Warszawa (550 placówek niepublicznych w stolicy). Dialogu nie ma. Konkursy dla przedszkoli niepublicznych są fikcją – ogłaszane zbyt późno, po zakończonej rekrutacji dla przedszkoli publicznych, na fatalnych warunkach – np. bez podania kwoty dotacji na dany rok, czy zawierające inne bariery przystąpienia do konkursu. Zamiast współpracy z przedszkolami niepublicznymi mamy do czynienia z milionowymi inwestycjami w nowe placówki gminne. Samorząd zachowuje się jak konkurent a nie jak partner.

Panie Prezydencie: czesne w placówce niepublicznej w Warszawie w kwocie 2.000 zł to unikat. W Warszawie funkcjonuje bardzo dużo, bardzo różnorodnych placówek z czesnym zawierającym się pomiędzy ZERO a 2.000 zł. Poziom czesnego uzależniony jest od proponowanego poziomu usług, lokalu, czy zajęć dodatkowych. Ponadto czesne w przedszkolach niepublicznych w Warszawie jest ściśle związane z wysokością dotacji otrzymywanej z Urzędu Miasta. Zachęcamy Pana Prezydenta do odczarowania kwestii opłat za przedszkola niepubliczne i organizacji wspólnego z przedszkolami publicznymi systemu rekrutacji, gdzie rodzic będzie w stanie wybrać dowolną placówkę mając pełną wiedzę o zakresie usług i cenach danej placówki. Obecnie system rekrutacji w m.st Warszawa prowadzony jest przez przedszkola publiczne, podczas gdy przedszkola niepubliczne roznoszą swoje ulotki po parkach i osiedlach. Nie jest to odpowiedni system rekrutacji w mieście w którym 40% miejsc oferują placówki niepubliczne.

Panie Prezydencie: domagamy się takiej samej dotacji na dziecko w przedszkolu publicznym i niepublicznym. Domagamy się wspólnej rekrutacji. Domagamy się dialogu z Radą Miasta, który pozwoli na omówienie szczegółów tak skomplikowanej operacji jaką jest stworzenie wspólnego, działającego dla dobra mieszkańców systemu edukacji przedszkolnej. Domagamy się poszanowania zapisów Ustawy o systemie oświaty.

 

Z poważaniem,

Zarząd Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych