środa, 15 czerwiec 2016 06:44

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW

Zgodnie ze Statutem stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych, zawiadamiamy niniejszym, że w dniu 29 czerwca 2016 r. odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych:

Miejsce: Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia Ursus, 02-495 Warszawa ul. Rakietników 6

 

Termin:

29 czerwca 2016 r. godz. 15:00 – w pierwszym terminie

29 czerwca 2016 r. godz. 15:15 – w pierwszym terminie

 

 

Proponowany porządek Obrad:

 

1.przyjęcie porządku zebrania,

2.przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2015

3.wolne wnioski

4.zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

środa, 11 maj 2016 06:50

JUTRO ZIELONA GÓRA!

Zielona Góra już jutro. 12.05.2016 - Zbiórka o 15:00 na Placu Przed Ratuszem. Liczymy na Was!

A o 16:00 Posiedzenie Komisji Edukacji:

W czwartek komisja edukacji i wychowania pochyli się nad większą dotacja dla przedszkoli niepublicznych

http://rzg.pl/radio-zielona-gora/w-czwartek-komisja-edukacji-i-wychowania-pochyli-sie-nad-wieksza-dotacja-dla-przedszkoli-niepublicznych/

Do zobaczenia!