×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 63.

wtorek, 28 luty 2012 05:52

Pomorze, proszę nie pisać mojego nazwiska - boję się.

Proszę o wyjasnienie,czy gmina miała prawo utworzyć wyodrebnione rachunki dochodów własnych 

dla jednostek budżetowych - przedszkola . Na tym rachunku gromadzone są dochody z opłat rodziców

za usługi przekraczające podstawę wych. przedszkolnego i za wyżywienie. Ma to wpływ na znaczne

zmniejszenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Uchwała nie została zakwestionowana przez RIO.

Od stycznia znacznie zmniejszono dotacje .Boję sie myslec co bedzie w przyszłym roku.

Jest to mała miejscowosc. Opłaty od rodzica sa bardzo niskie 120-140

opłata stała i 5 zł dzienna stawka żywieniowa. Rodzice nie wnoszą żadnych innych opłat.
Obawiam sie o przyszłość.
poniedziałek, 27 luty 2012 08:08

Kłodzko, od 2009 r.

Od kwietnia 2009r. wspólnie z mężem prowadzimy Niepubliczne Przedszkole w Kłodzku. Po rozpoczęciu działalności w 2009 r. i po otrzymaniu pierwszej dotacji zadałam Burmistrzowi Miasta Kłodzka- Bogusławowi Szpytmie pytanie dotyczące sposobu naliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko, gdyż po przeliczeniu zapisów w uchwale budżetowej na rok 2009 dostrzegłam spore rozbieżności w moim wyliczeniu, a w wysokości dotacji, jaką otrzymywaliśmy. Wówczas się zaczęło... niszczenie naszej nowej placówki.

We wrześniu 2011 odebrano nam lokal, w którym mieściło się nasze przedszkole (z zasobów gminnych). Mieliśmy zawartą umowę z Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kłodzku na 3 lata, natomiast ustne zobowiązanie Dyrektora Antoniego Gałuza- opiewało na co najmniej 13-15 lat. Wnieśliśmy w ten lokal olbrzymi remont i musieliśmy pozostawić blisko 149.000 zł .

Od września 2011r. przenieśliśmy się do budynku prywatnego i byliśmy przekonani, że nasze problemy się zakończyły. Burmistrz Bogusław Szpytma jednak nie odpuścił. Od września 2011r- już 5 miesięcy nie wypłaca nam należnej dotacji !

Spełniliśmy wszystkie formalne wymogi- oczywiście złożylismy wymagane wnioski. Burmistrz nie zważa na wypowiedzi: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu. Są to instytucje, które wypowiedziały się w naszej sprawie po naszej stronie- wskazując, że Burmistrz Miasta Kłodzka powinien nam zaktualizować wpis do placówek oświatowych ( czego nie zrobił od września 2011r.) i płacić należną dotację.

Ponadto Burmistrz w środkach masowego przekazu pomawia nas- twierdząc, że dzieci i pracownicy są zagrożeni. Zgłasza ten fakt do prokuratury, która nawet nie wszczyna śledztwa, gdyż takiego zagrożenia po prostu nie ma.

W całą sprawę zostało wplątanych wiele instytucji i osób ( choćby Powiatowa Straż Pożarna w Kłodzku, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Dyrektor SP 6), zostało poróżnione lokalne środowisko oświatowe i mieszkańców.

To doprawdy przykre, że w państwie prawa dzieją się takie rzeczy.

Nasze przedszkole cieszy się świetną opinią, którą urzędnicy chcą zniszczyć. Czy to możliwe, żeby "państwo" działało na szkodę osób, które wspierają je w realizacji swoich zadań? Prawda, że absurd!

W załączeniu przesyłam kilka linków do sprawy:

http://tvsudecka.pl/material/video/3059

http://tvsudecka.pl/material/video/6063

http://archiwum.tvkklodzko.pl/telewizja/klodzko/1281-pikieta-przed-kodzkim-ratuszem.html

http://www.tvklodzka.pl/site/telewizja/1/1/1/322/n.html

http://klodzko24.eu/przegld-prasy/3580?task=view&cpage=120

http://www.glosklodzczan.pl/index.php?limitstart=5

http://www.glosklodzczan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=128:ak&catid=3:aktualnoci&Itemid=5

To tylko kilka publikacji. Od kilku miesięcy niemal w każdym tygodniu na łamach prasy o nas piszą.