wtorek, 13 wrzesień 2016 06:09

Kolejna nowelizacja Ustawy oso

Kluczowe zmiany nowelizacji dotyczące dotacji dla przedszkoli niepublicznych:

1. Przyznanie dotacji stanowi  czynność z zakresu administracji publicznej

2. nowa definicja wydatków bieżących będących podstawą naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Od podstawy odlicza się:

a) wpłaty rodziców

b) kwoty subwencji na dzieci niepełnosprawne

c) wydatki finansowane z funduszy unijnych do 49% wydatków na przedszkole publiczne (przedszkola finansowane powyżej 50% nie wchodzą w podstawę naliczania dotacji)

3. W podstawę naliczania dotacji nie wlicza się środków zgromadzonych na rachunkach wydzielonych przedszkoli.

4.  Szczegółowa definicja najbliższej gminy

5. Uszczegółowienie liczby dzieci branych pod uwagę w naliczaniu dotacji

6. Uszczegółowienie procesu obliczania i ogłaszania w biuletynie informacji publicznej kwot dotacji

7. Opodatkowanie wynagrodzenia osoby fizycznej będącej właścicielem, wypłaconego z dotacji na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Powyższe i inne zmiany Ustawy zmiany będą jednym z tematów kongresu przedszkoli niepublicznych, który planujemy na połowę października. Szczegóły wkrótce.

środa, 15 czerwiec 2016 06:44

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW

Zgodnie ze Statutem stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych, zawiadamiamy niniejszym, że w dniu 29 czerwca 2016 r. odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych:

Miejsce: Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia Ursus, 02-495 Warszawa ul. Rakietników 6

 

Termin:

29 czerwca 2016 r. godz. 15:00 – w pierwszym terminie

29 czerwca 2016 r. godz. 15:15 – w pierwszym terminie

 

 

Proponowany porządek Obrad:

 

1.przyjęcie porządku zebrania,

2.przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2015

3.wolne wnioski

4.zamknięcie Walnego Zebrania Członków.