Dołącz do Nas

Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych chętnie powita nowych członków!

Jeżeli chcesz do nas dołączyć, wypełnij znajdującą się poniżej deklarację i prześlij na adres Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych
ul. Tomcia Palucha 9/21
02-495 Warszawa

NIP 522 299 44 23

REGON 145 991 662

Członkami zwyczajnymi SPN są osoby fizyczne.
Członkami wspierającymi są organy prowadzące przedszkola lub osoba fizyczna, jeśli kolejna z tej samej organizacji.

Zapraszamy również do zapoznania się ze statutem naszego stowarzyszenia.

Informacja o składkach:

W związku z Uchwałą Nr 6/06/2013 Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych ustala roczną składkę członkowską na poziomie 420 PLN.

Składka jest płatna kwartalnie w wysokości 105 PLN.

Składki w roku 2013, w okresie od lipca do grudnia, należy opłacić w następujących terminach :

  • Do 15 lipca 2013 za okres lipiec – wrzesień 2013, składka 105 zł
  • Do 15 października 2013 za okres październik – grudzień 2013, składka 105 zł

Składki w następnych okresach (latach) należy opłacić w następujących terminach:

  • Do 15 stycznia br. za okres styczeń – marzec br., składka 105 zł
  • Do 15 kwietnia br. za okres kwiecień – czerwiec br., składka 105 zł
  • Do 15 lipca br. za okres lipiec – wrzesień br., składka 105 zł
  • Do 15 października br. za okres październik – grudzień br., składka 105 zł

W przypadku przyjęcia członka do Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych w trakcie trwania danego kwartału, opłaca on składkę za okres pozostały do końca danego kwartału (tj. 1 miesiąc
lub 2 miesiące). Następne płatności składek opłaca zgodnie z terminami określonym w niniejszej Uchwale.

Obowiązek płacenia składki powstaje od miesiąca następującego po przyjęciu członka w poczet Stowarzyszenia Uchwałą Zarządu.

Na pisemny wniosek członka składka może być opłacana miesięcznie, płatna do 5-tego każdego miesiąca, w wysokości 35 PLN.

Nr rachunku do opłacania składek:

45 1600 1286 1847 9583 5000 0001

Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych

02-495 Warszawa, ul. T. Palucha 9/21

W związku, że członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są osoby fizyczne, to w tytule
wpłaty należy bezwzględnie wpisać „składka za imię i nazwisko członka”. W przypadku braku wskazania imienia i nazwiska ,  Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych może potraktować niniejszą wpłatę jako dobrowolną lub jako darowiznę.

 
 
 
Pobierz deklarację członkowską:
1. Deklaracja członkowska - zwyczajny -
2. Deklaracja członkowska - wspierający -